един до друг има 9 преводи на 7 езика
премини къмпреводи

преводи на един до друг

BGESиспански1 превод
BGFRфренски1 превод
BGITиталиански2 преводи
BGPTпортугалски1 превод
BGDEнемски1 превод
BGNLнидерландски2 преводи
BGPLполски1 превод