епицикъл има 11 преводи на 11 езика
премини към преводи

преводи на епицикъл

 • epicycle (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG ES испански 1 превод
 • epiciclo (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG FR френски 1 превод
 • épicycle (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG IT италиански 1 превод
 • epiciclo (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG PT португалски 1 превод
 • epiciclo (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG DE немски 1 превод
 • Epizykel (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG NL нидерландски 1 превод
 • epicykels (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG SV шведски 1 превод
 • epicykel (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG DA датски 1 превод
 • epicykel (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG CS чехски 1 превод
 • epicykl (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)
BG RU руски 1 превод
 • эпицикл (n) [a small circle whose centre is on the circumference of a larger circle] (n)