зърнист има 2 преводи на 2 езика
премини къмпреводи

преводи на зърнист

  • granular(adj)[consisting of, or resembling, grains]
BGFRфренски1 превод
  • granuleux(adj)[consisting of, or resembling, grains]