Хироши Масуока има 4 преводи на 4 езика
премини къмпреводи

преводи на Хироши Масуока

BGESиспански1 превод
BGFRфренски1 превод
BGDEнемски1 превод