Хирург има 33 преводи на 16 езика
премини къмпреводи

преводи на Хирург

BGENанглийски2 преводи
BGESиспански3 преводи
BGFRфренски3 преводи
BGITиталиански2 преводи
BGPTпортугалски2 преводи
BGDEнемски4 преводи
BGNLнидерландски1 превод
  • chirurg(n)[doctor who performs surgery]{m}
BGSVшведски2 преводи
BGPLполски2 преводи
BGDAдатски1 превод
BGCSчехски2 преводи
BGHUунгарски2 преводи
BGRUруски2 преводи
BGSLсловенски1 превод
BGJAяпонски3 преводи
BGVIвиетнамски1 превод