Erkendelsesteori има 16 преводи на 15 езика
премини към преводи

преводи на Erkendelsesteori

DA FR френски 1 превод
DA IT италиански 1 превод
DA PT португалски 1 превод
DA DE немски 1 превод
DA SV шведски 1 превод
DA PL полски 1 превод
DA CS чехски 1 превод
DA HU унгарски 1 превод
DA AF африканс 1 превод
DA RU руски 1 превод
DA SL словенски 2 преводи
DA JA японски 1 превод