Historieportal има 7 преводи на 7 езика
премини къмпреводи

преводи на Historieportal

DAFRфренски1 превод
DADEнемски1 превод
DANLнидерландски1 превод
DASVшведски1 превод
DAPLполски1 превод
DARUруски1 превод