Hiperfrecuencia има 2 преводи на 2 езика
премини къмпреводи

преводи на Hiperfrecuencia

ESHUунгарски1 превод