वदोदरा има 4 преводи на 3 езика
премини към преводи

преводи на वदोदरा

HI RU руски 2 преводи
HI JA японски 1 превод