Hiperonímia има 3 преводи на 3 езика
премини към преводи

преводи на Hiperonímia

HU FR френски 1 превод
HU DE немски 1 превод
HU NL нидерландски 1 превод