Ernst Julius Öpik има 6 преводи на 6 езика
премини към преводи

преводи на Ernst Julius Öpik

SL FR френски 1 превод
SL PT португалски 1 превод
SL IT италиански 1 превод
SL DE немски 1 превод
SL PL полски 1 превод